top of page

Sıkça Sorulan Sorular

... Sözlü tercüme hizmeti ne kadar ve bu ücret neye göre belirleniyor? Sözlü tercüme hizmeti fiyatları çeviriye ihtiyaç duyulan konunun ne olduğuna, çevirmenin yetkinliğine ve sahip olduğu tecrübeye, sözlü tercümenin ardıl veya simultane olarak yapılmasına bağlı olarak değişir. Sözlü çeviri, simultane ve ardıl çeviri olarak ikiye ayrılır. Ayrıca fısıltı çevirisi gibi alt başlıkları da bulunmaktadır. Simultane çeviri, geniş çaptaki konferanslarda eş zamanlı olarak yapılmaktadır. Ardıl çeviri kullanılan daha küçük çaptaki toplantılarda ise çevirmene metni dinleyip analiz etmesi için süre tanınır. Bu sebeple simultane çeviri hizmetinin ücreti ardıl çeviriden daha fazla olacaktır. Sözlü çeviri hizmeti almak isteyen müşterinin, tercümanın bu konuda tecrübesi ve yetkinliği olup olmadığını kontrol etmesi gerekmektedir.

... Belgelerimin çeviri sürecinde bilgisayardan çeviri yardımı alınıyor mu? Günümüz çeviri piyasasında artık geniş bir yer kaplayan Bilgisayar Destekli Çeviri (BDÇ), halkın genelinde olan algının yanı sıra çeviri sürecinin tamamını ele geçiren değil bu süreci kolaylaştırmaya yönelik bir araçtır. Ancak çeviri sürecinde hala nitelikli tercümanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Zira, bahsi geçen teknolojik araçlar adı üstünde birer araç olarak kalmaktadır. Çevrimiçi sözlükler, makine çevirisi de çeviride teknolojinin kullanımı kapsamına girmektedir. Çağa ayak uyduran her tercümanın yaptığı gibi tercümanlarımız bu araçlardan faydalanmakta ancak çeviri sürecini yetkin tercümanlarımız tarafından yönetilmektedir.

... Tercüme işlemi sonrası gerekli kontroller yapılıyor mu? Çeviri süreci kadar çeviri sonrası süreç de müşterilerimizin memnuniyetine yönelik bir iş yapmada önem teşkil etmektedir. Çevirisi yapılan belgeleriniz “proofreading” sürecinden geçerek birden fazla kontrol aşamasına tabi tutulmaktadır. Çevirisi yapılan belgelerinizin doğruluğu ve işlevselliği açısından bir şüpheniz olmayacaktır.

... Çevirisi yapılmış belgemin daha sonra bir kopyasını daha alabilir miyim? Çevirisi yapılmış belgeniz gizlilik politikasına bağlı olarak sistemimizde saklanır. Dilediğiniz zaman bir kopyasını almak için ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.

... Yeminli Tercüme Hangi Durumlarda Yapılır? Yeminli tercümesi yapılacak belgelerde yeminli tercümanın imzası ve kaşesi bulunur. Bu sebeple resmî kurumlara ibraz edilmek üzere belgelerinizin yeminli tercümesi gerekir. Yeminli tercümanlar tarafından çevirisi yapılmayan belgeler noter tarafından da onaylanamaz. Çevirisi yapılacak belge resmi makamlara ya da kurumlara ibraz edilecekse çeviri hizmeti mutlaka yeminli tercümanlardan alınmalıdır.

... Çeviri süreci nasıl işliyor? Tercümesi yapılacak belgeniz bize ulaştıktan sonra metnin uzmanlık bilgisi gerektirip gerektirmemesi, karakter sayısı ve orijinal belgenin dili göz önüne alınarak size fiyat teklifimiz ulaştırılır. Daha sonra, fiyatı onaylamanız durumunda çeviri süreci başlatılır. Bu süreçte de sizinle iletişim halinde olunur. Çeviri sürecinin sonunda “redaksiyon” süreci başlar ve belgenin doğruluğu garanti altına alınır. Bu sürecin sonunda ise çevirisi yapılmış belge sizlere teslim edilir.

... Hukuki metinlerin çeviri fiyatlandırması farklı mı? Evet, farklı sektörlerden ve farklı uzmanlık alanlarına ait metinler çeviri kendi içinde değişkenlik gösterir. Hukuk çevirisi de uzmanlık bilgisi ve hukuk terminolojisine hakimiyet gerektiren bir çeviri alt türüdür. Bu sebeple hukuk metinleri gibi uzmanlık çevirilerinde fiyatlar değişkenlik gösterebilir.

... Metinlerde tutarlılığı nasıl sağlıyorsunuz? Çeviri projelerimizde kullandığımız terimler ile oluşturduğumuz terimcemiz aracılığıyla benzer metinlerde benzer bağlamlarda kullanılan terimler için kullanılacak olan karşılıklara karar veriyoruz. Bu sayede de çeviri metinlerimizde terimsel ve anlamsal tutarlılığı sağlıyoruz. Tercümanlarımız değişse de değişmeyen bilgi datamız ve metnin son kontrollerini sağlayan editörlerimiz ile çevirilerimizde her zaman tutarlılık sağlamaktayız.

... Web site çevirisi fiyatları nasıl belirlenir? Web sitesi çevirisi fiyatlarının belirlenmesi sürecinde ilk olarak müşteriden çevirisi yapılacak olan web sitesine ilişkin sayfalar Word formatında istenir. Veya web sitesinin içeriği analiz edilerek karakter sayısı hesaplanır. Elde edilen verilere göre fiyat ve teslim süresi hakkında müşteriye bilgilendirme yapılır.

... Hangi alanlarda web sitesi çeviri hizmetiniz var? Her alanda faaliyet gösteren web siteleri için web sitesi tercüme hizmeti vermekteyiz. Web sitesi uzmanlık ve deneyim gerektiren özel çeviri türlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Web sitesinin faaliyet gösterdiği alanda uzmanlaşmış, gerekli yetkinliklere sahip ve yerelleştirme konusunda donanımlı tercümanlarımız özenle tamamladıkları çeviri projenizi size ulaştırır.

... Yeminli Tercümanlar hangi tür belgeleri çevirir? Yeminli tercümanlar, her tür belgeyi çevirme yetkisine sahiptirler. Nüfus cüzdanı, pasaport, diploma, nüfus kayıt örneği, asli sicil kaydı, ikametgâh, oturma izni, sağlık raporu, vekâletname, diploma denkliği, sertifika, imza sirküleri, banka hesap dökümü, maaş bordrosu, niyet mektubu, her türlü sözleşme, vasiyetname, doğum belgesi, ölüm belgesi, evlilik cüzdanı başta olmak üzere birçok belgenin çevirisini yaparlar. Belgenizi ibraz edeceğiniz resmi kurum ve kuruluşlar belgelerinizin çevirisi konusunda yeminli bir tercüman tarafından yapılmış çevirileri kabul edecektir. Ayrıca bazı durumlarda çeviri tamamlandıktan sonra yeminli tercümesi yapılmış belgenizin noter onayından geçmesi de istenebilmektedir.

... Tercümenin yeminli olması fiyatı artırır mı? Yeminli tercüme fiyatları çevirisi yapılacak belgenin karakter sayısına ve içeriğine göre değişiklik gösterir. Yeminli tercüme hizmetlerinde metinlerin çeviri ücreti 1000 karakter üzerinden hesaplanır. Belgede yer alan boşluksuz karakter sayısı hesaplanarak size fiyat bilgisi sunulur. Bunun yanı sıra yeminli tercüme hizmeti için ekstra bir ücret talep edilmez.

bottom of page